Afvalverwerking

Eendenkroos

Een volstrekt novum in de afvalverwerking is het splitsen van eendenkroos inEendenkroos
cellulose, olie of biobrandstof. De installatie, die Mesys daartoe ontwikkelt, helpt
de waterschappen in den lande, die jaarlijks 750.000 ton eendenkroos uit hun wateren scheppen. Nu betalen de schappen nog voor het afvoeren, straks wordt het kroos naar verwachting omgezet en levert het geld op. Mesys werkt aan het ontwikkelen van een oogstmachine en een verwerkingsinstallatie.

 

DMWS

hoofdsamenstelling folder.idw

DMWS staat voor Dutch Medical Waste System, een zusteronderneming van Mesys. Voor deze zogeheten afvalconverter ontwerpt, bouwt en levert Mesys een apparaat, dat de risicovolle delen van ziekenhuisafval omzet in secundaire brandstof. Het apparaat is naar het zich laat aanzien op termijn leverbaar aan ziekenhuizen in de hele wereld.

 

Optimale renewable energiesystemenEco-friendly

Mesys studeert op de ontwikkeling van een energieopwekkingssysteem in hanteerbaar
formaat voor fabrieken, woonwijken en flatgebouwen. Bedoeling is, dat het afval van het gebouw in kwestie in de installatie wordt vergast. Met het gas wordt een motor aangedreven, die elektriciteit produceert. Dezelfde motor kan ook op aardgas lopen. Overtollige energie wordt opgeslagen in de grond en indien nodig op een later tijdstip alsnog gebruikt.