Natfilter-MNF8---9000-m3hr-
De vele voordelen van de natwasser

De werking van de natwasser berust op het bevochtigen van verontreinigde lucht waardoor stofdeeltjes aan waterdruppeltjes gebonden worden. Door centrifugale kracht wordt het water met stof afgescheiden van de lucht. De schone lucht wordt afgevoerd terwijl de stofdeeltjes bezinken en zich onderin het filtersysteem verzamelen. Het ingedikte slib is eenvoudig volautomatisch periodiek of continue te verwijderen. Dit ingenieuze en beproefde systeem van filtertering heeft vele voordelen.

Ruim inzetbaar

Het systeem is geschikt voor bijna alle soorten verontreinigde lucht; bijvoorbeeld een combinatie van droge stof met vochtige lucht is gemakkelijk te reinigen met dit systeem. Ook kleverige stoffen vormen geen enkel probleem.

Onderhoudsvrij

In het filter worden geen filterdelen toegepast die aan slijtage onderhevig zijn of periodiek vervangen moeten worden. Hierdoor is het systeem bijzonder onderhoudsvriendelijk: geen filters vervangen, geen persluchtverbruik, geen complexe stuurinstallaties voor het reinigen en er treedt geen dip op in de capaciteit wanneer het filter gereinigd moet worden. Verder kan men het filter met diverse soorten water vullen zoals proces-, kanaal-, en leidingwater. Zelfs licht verontreinigd water is geen probleem.

Constante zuigkracht

Omdat er geen filtermaterialen worden toegepast, kan er niets dichtslibben en blijft de afzuigcapaciteit constant.

Hoge werkingsgraad

Door het ingenieuze systeem van stofdoordrenking met water en de centrifugale afscheiding worden praktisch alle deeltjes ingevangen. De concentratie van schadelijk stoffen in de afgescheiden lucht zal daarom ver beneden de emissienorm liggen.

Grote capaciteit bij compacte bouw

Door de compacte afmetingen van het systeem en het feit dat de afzuigventilator direct boven de installatie gemonteerd kan worden, gaat er geen kostbaar vloeroppervlak verloren. De ventilator kan desgewenst dubbelwandig uitgevoerd worden om een betere geluidsisolatie te bereiken.

Indikking stofvolume

Doordat de stofdeeltjes aan water gebonden worden, zal het volume van het af te voeren materiaal veel minder zijn dan bij een conventioneel droogfiltersysteem. Het ingedikte mengsel van water en stof geeft geen aanleiding tot vervuiling bij het afvoeren. Uw filterruimte blijft schoon.

Geen risico op stofexplosie
Vanwege de binding van het stof aan het water verdwijnt de elektrostatische lading waardoor het risico op stofexplosie niet aanwezig is.

Eenvoud in de opbouw en het gebruik

Het filter is eenvoudig uitgevoerd: naast de aan/uit functie zijn er mogelijkheden voor zowel een automatische waterniveauregeling als slibafvoer.

Stof/slibafvoer

Door de toepassing van een stof/slibtransporteur kan de onttrekking van het water aan het systeem zeer beperkt worden.

Buitenopstelling mogelijk

De installatie kan worden uitgerust met een vorstbeveiliging waardoor een opstelling in de buitenlucht zonder meer mogelijk is. Ca. 80% van de systemen worden buiten opgesteld.