Kwaliteiten

ProductieMesys levert alle expertkennis op het gebied van industriële lucht. In het bijzonder voor de bulkgoedverwerkende afdelingen.

Dat doen wij voor alle productieprocessen, waarbij gassen, dampen en geuren vrijkomen. Mesys treedt met zijn ingenieursbureau ook regelmatig op als projectaannemer voor meerdere bedrijven.

Werkwijze

Na bevestiging van de opdracht krijgt de opdrachtgever bezoek van een systeemanalist van Mesys. Deze ter zake kundige functionaris analyseert wat er aan de hand is en brengt het hele technische proces van het bedrijf in kaart. Dat integraalplaatje leidt tot een werkbaar advies aan het management over te nemen maatregelen. Soms blijft het daarbij, maar vaak krijgt Mesys ook de opdracht tot levering. Met die taak belasten wij een projectengineer, die tot de oplevering in het bedrijf aanspreekpunt is voor de klant.

Service

Mesys sluit met de meeste van haar opdrachtgevers een serviceovereenkomst. Met dat contract is de klant ervan verzekerd, dat het interne milieu en de eventuele uitstoot van zijn bedrijf blijven voldoen aan de wettelijke regels wat betreft stof, geuren en gassen. Een of meerdere malen per jaar verzorgen wij ter plekke een inspectie en brengen eventueel offerte uit voor te vervangen onderdelen. Mesys geeft als dienstverlener een honderd procent bereiksgarantie. 24 Uur per dag, zeven dagen per week staan wij klaar voor onze relaties.

Personeel5

Mesys werkt voor het merendeel met middelbaar- en hoger opgeleid personeel. Allen hebben daarnaast een gedegen interne opleiding genoten, die hen tot specialisten maakt in de analyse en
werking van technische installaties. Mesys telt 12 medewerkers, die desgewenst wereldwijd worden ingezet. Onze experts opereren deels op locatie. Bij installatie is in het betreffende bedrijf altijd een Mesysmedewerker aanwezig als vast aanspreekpunt.

VCA

Mesys is VCA ** gecertificeerd, het veiligheidscertificaat in Nederland. Wij zijn dus voor alle industrie gecertificeerd voor veilig werken.