Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie inmiddels niet meer juist of gedateerd is. Mesys Industrial Air Systems BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Mesys Industrial Air Systems BV.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. Mesys Industrial Air Systems BV acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatiebronnen.
Colofon

Bezoekadres:
Molenstraat 27
NL 6914 AC  Herwen

Telefoon: +31 316 248 744
Fax: +31 316 248 544
E-mail: info@mesys.nl